Skip to content


Tillväxt, så funkar det (inte): Lars Wilderäng på TEDxHornstull


Bloggaren, författaren och föreläsaren Lars Wilderäng beskriver pedagogiskt hur samhället bygger på en evig tillväxt som inte är möjlig på en ändlig planet. I det här talet från TEDxHornstull får vi en upplysande genomgång av dagens ekonomiska system, dess brister och olika vägar framåt som bygger på egen makt och lokalt beslutsfattande.

Tillväxt beror enligt Lars på två saker, ökning av befolkningen och ökning av energiförbrukningen. När detta inte är möjligt, eller när energikonsumtionen minskar och befolkningen minskar så stannar tillväxten av. För att kompensera för denna avstannade tillväxt så skuldsätter sig stater, företag och privatpersoner i de länder som inte längre ökar i befolkning eller ökar sin energiförbrukning.

Vidare så går Lars igenom nyliberaliseringens effekter och det för äkta liberaler orimliga i att naturliga monopol privatiseras. Lars berättar också om den europeiska trenden att alltfler kommuner och städer i bland annat England, Tyskland och Frankrike återkommunaliserar infrastruktur som tidigare har privatiserats, detta mot statens vilja. Lars uppmuntrar till slut alla som är en del av samhället att hitta problemen och lösa dem själva eller tillsammans eftersom vi inte ska lita på att staten kommer göra det. Hel biografi »


Citat av Lars Wilderäng

00:45
“man kan enkelt säga att tillväxt beror på två saker…// ökningen av befolkning och ökningen av energiutnyttjandet”

02:18
“Svenska staten har tvärtom varit magnifikt duktiga på att låta privatpersoner ta på sig skulder.”

02:25
“Ni svenska hushåll är bland världens mest skuldsatta, svenska företag är bland världens mest skuldsatta… Det är där skulderna finns, Grekerna har inte privata skulder utan det är staten som har det. Här i Sverige är det vi som har tagit på oss skulderna så att Anders Borg kan slå sig för bröstet och få beröm av resten av EU.”

03:55
“Vi har sålt ut eller delat ut det vi har byggt upp tillsammans. I form av infrastruktur, välfärdsstjänster och annat har vi privatiserat och delat ut ill företag.”

04:10
“En riktig liberal skulle aldrig acceptera att man privatiserade ett monopol.”

10:48
“Istället så börjar man nu organisera sig i lokala fiberföreningar och bygger upp fiberoptiska när på landsbygden.”

10:55
“Istället för att ta 100 000 kr och ge till ett företag som sen kommer att ta betalt av dig för att nyttja det du själv har betalat så kan man lägga de pengarna, bygga sitt eget nät och äga nätet. Sen så kan olika teleoperatörer få bjuda över varandra, till dig, om att erbjuda nättjänster.”

11:18
“Förr i tiden så byggde man vägar tillsammans idag bygger man fibernät.”
13:50
“Just nu så pågår en återkommunalisering av välfärd och infrastruktur över Europa, det talas inte om i svenska media, men i England så har ett 80-tal av 140 kommuner tagit tillbaka infrastruktur i kommunal regi som tidigare har privatiserats.”

Posted in Tal 2012.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.