Skip to content


Anmälan

Anmäl ditt intresse genom att registrera dig nedan, då kommer du med på en väntelista. Vi kommer att börja släppa biljetterna den 26 september. Föredragen kommer att vara på engelska.

Vi kan tyvärr inte garantera en plats eftersom antalet platser är begränsat och vår mål är att ha en bredd av deltagare från de olika målgrupperna för konferensen. Bland dessa kommer vi att prioritera de som visat störst intresse genom att anmäla sig tidigt.

Om du fått en plats men inte kan närvara ber vi dig att så snabbt som möjligt meddela detta så att vi kan låta en annan person få din plats.