Skip to content


TedxHornstull

TEDxHornstull är en lokalt organiserad konferens som samlar människor för att tillsammans dela en TED-liknande upplevelse. Till TEDxHornstull 10 november 2010 var föreläsare från Sverige, Storbritannien och Holland inbjudna att dela med sig av sina tankar och inspirera publiken under temat ”hållbar förändring”.TEDxHornstull

TEMA: Hållbar förändring

Hur kan du, din organisation eller ditt företag påverka människor att leva och handla mer hållbart?

Vilka metoder fungerar?
Empowerment, sociala medier, socialt ansvarstagande

Hur har andra lyckats?
Futerra, 100hus, Treemagotchi

Vad kan du lära, och lära ut?
Bästa praxis, inspirerande exempel, nya idéer

Målgrupper

Konferensen riktade sig i första hand till beslutsfattare, informatörer, sociala entreprenörer, opinionsbildare och andra som arbetar med att förändra människors attityder och beteende.

På konferensen fick deltagarna lyssna till några utvalda inspirerande exempel och även vara med och diskutera och dela med sig av egna tankar och erfarenheter.

TEDxHornstull på 3 minuterNågra bilder tagna av Klas-Herman Lundgren5 timmar på 188 bilder